Vượt Qua Một Kỷ Nguyên Hải Tặc

Có thịnh có suy, thời đại nào cũng có thể đạt đến hoàng kim nhưng không thể thoát được sự lụi tàn. Vua Hải Tặc Gold D.Roger trước khi chết đã khai sinh ra kỷ nguyên hải tặc mới.

Loại rượu mà Râu Trắng và Roger cùng nhậu năm xưa