Usopp and Kaya – Love story

Usopp và Kaya là bạn thời thơ ấu, gắn bó với nhau từ bé. Và Kaya là người con gái đầu tiên bênh vực Usopp.