Sanji ngoài đời thực – One Piece World

one piece

Sanji in real life – Sanji trong đời sống thực tế. Quá giống với Sanji trong Anime

>>Tên ban đầu của Sanji là Naruo