Nhóm máu của từng thành viên băng Straw Hat

[Trích SBS volumes 66] :

Độc giả : Xin chào ODA – SENSEI! Trong tập 62, khi Sanji gặp một tiên cá và bắn máu mũi như mưa, Chopper đã nói rằng nhóm máu của Sanji là “S”, nhưng nghe có vẻ lạ đấy ! Vậy nhóm máu của các người khác là gì? Có ổn không nếu chú cho cháu biết nhóm máu của tất cả nhóm Mũ Rơm !
Ký tên : BEPO

Oda : OK Thôi

nhom-mau-bang-mu-rom

Và nó đấy. Để dễ hiểu, các nhóm máu bao gồm F,S,X và XF. Tuy nhiên trong thế giới này cách loài người gọi các nhóm máu vẫn chưa thống nhất, cho nên có vài nơi họ lại dùng A,B hay C gì đó.

Hình tượng nhân vật SanjiOne Piece Facts