Luffy và Nami – One Piece AMV

Nami luôn tin tưởng Luffy và lo lắng cho cậu rất nhiều.Cô còn là người được giữ hoặc đội chiếc mũ rơm quý giá của Luffy nhiều lần nhất, khi cậu giao đấu hoặc đi đâu đó.