Mini Story : Hành trình tìm kiếm Râu Đen của Ace

Đây là mini story về Hành Trình tìm kiếm BlackBeard (Râu Đen) của Hỏa Quyền Ace với cương vị đội trưởng đội 2 băng Râu Trắng.

Chương 1: “Bắt lấy tên ăn quỵt”
hanh-trinh-cua-ace-1

Chương 2: “Thứ lỗi cho tôi vì đã ăn mà không trả tiền”
hanh-trinh-cua-ace-2

Chương 3: “Hỏi thăm tin tức”

hanh-trinh-cua-ace-3

Chương 4: “Nhầm đối tượng”

hanh-trinh-cua-ace-4

Chương 5: “Quẳng hắn xuống sông đi”

ace tim rau den 5

Chương 6: “Được cứu tại cuối nguồn nước”

hanh-trinh-cua-ace-6

Chương 7: “Tỉnh dậy”

7

Chương 8: “Khó khăn nhỏ của cô bé vắt sữa Moda”

8

Chương 9: “Chuyển lá thư đổi lấy việc đã cứu sống tôi.”

9

Chương 10: “Trụ sở hải quân G2 tại đại hải trình”

10

Chương 11: “Kế hoạch đột nhập căn cứ”

ace-tim-rau-den-11

Chương 12: “Có một bữa tiệc trong nhà ăn của ải quân”

ace-tim-rau-den-12

Chương 13: “Ngươi nói gì về Whitebeard”

ace-tim-rau-den-13

Chương 14: “Vị khách không mời, chỉ huy Ace”

ace-tim-rau-den-14

Chương 15: “Cuộc họp quân sự – vị cà phê thật khủng khiếp”

ace-tim-rau-den-15

Đọc tiếp phần 2 : Hành trình tìm kiếm râu đen của Ace 2 – Trang chủ One Piece