Cậu ấy là thuyền trưởng của chúng tôi

Cậu ấy là thuyền trưởng của chúng tôi – One Piece AMV.